BodemVizier

Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteden wij veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen
Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het externe linkToepassingskader Webrichtlijnen. Over het algemeen voldoet bodemvizier.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (versie 0.7). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Meldingsformulier Toegankelijkheid
Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.